hakkımızda                           irtibat           

  Anasayfa   GÜNDEM

Irak Seçİmlerİ  29.12.2004

30 Ocakta yapılması planlanan Irak millî kurultayı seçimleriyle 275 milletvekilinin seçilmesi bekleniyor. Irak seçimleri, ülke içi ve dışında bir günde gerçekleşecektir. 18 yaş ve üzerinde bulunanlar, bu seçimlere katılarak oy kullanabilecektir.

Irak’ın 18 ili vardır; bunların beşi, kuzey olarak bilinmekte ve diğerleri de merkez ve güneyde bulunmaktadır. Ehl-i sünnet merkezde ve Şiilerin çoğunluğu ise güney illerde ikamet etmektedir.

Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Adam Ereli , seçimlerle ilgili olarak şöyle bir açıklama yaptı: “Washington, Irak seçimlerinin aşamalı olarak yapılmasına karşıdır ve seçimlerin tek aşamada yapılması hususunda geçici Irak hükümetine yardım edecektir.”

Irak millî kurultayının seçim zamanı, milletvekillerinin sayısı ve de görevleri, geçici yönetim yasasının veya geçici anayasanın 30. ve 31 ile 40. maddelerinin “d” fıkrası gereğince belirlenmiştir.

Ülkenin kalıcı anayasasını tedvin etmek ve cumhurbaşkanlığı seçimi için gerekli ortamı hazırlamak, Irak millî kurultayı üyelerinin en önemli görevlerindendir.

Seçimlerin yapılmasından ve Irak millî kurultayı milletvekillerinin belirlenmesinden sonra, atanmış Irak geçici hükümetinin ilk aşaması bitecek ve bir başkan ve iki yardımcısından oluşan cumhurbaşkanlığı şurasının teşkilinden sonra bu kurultayın görüşü doğrultusunda yeni bir hükumet Irak’ta iş başına gelecektir.

Irak’ın içinde –daha çok mezhep ve coğrafya açısından değerlendirilebilecek ve taksim edilebilecek- farklı grupların varlığı göz önünde bulundurulacak olsa, bu grupların her birinin seçime bakışı, Irak’ta meydana gelecek gelişmelerle ilintilidir; konunun özünden ve ayrıntılarından daha ziyade, bu seçimler sonrasındaki geleceklerine bakmaktadırlar.

Irak millî kurultayı seçimlerine, farklı ırk ve mezheplerden 230 üzerinde siyasi parti ve gruplar katılacaktır.

Irak nüfusunun % 65’ini oluşturan Şiiler ve % 20’sini oluşturan Kürtler, seçimlerin yapılmasını ve Irak halkının geleceğinin bu yolla belirlenmesini istemekte; bazı Sünniler ise bu seçimin doğuracağı sonuçları göz önünde bulundurarak seçimlerin yapılmasına muhalefet etmektedirler.

Irak yüksek seçim komisyonu sözcüsü Ferid Ayar, şimdiye kadar 56 farklı siyasi parti ve grup mensubu 1650 adayın kayıt yaptırdığını bildirmiştir.

Irak seçim yasasının 3. maddesi şöyledir: Seçimlere katılmak isteyen adaylar, yeterliliklerinin belirlenmesi üzere yüksek komiteye sunacakları belgelerde mensubu oldukları siyasi parti, hareket ve kurumun tam adını, parti sloganını, parti genel sekreterinin adını, parti temsilcisinin adını, destek niteliğini, parti tüzüğünü, aday listesini ve de 500 kişilik taraftar listesini bildirmeliler.

Irak seçimleriyle ilgili olarak ön görülen programlar uyarınca oy verme işlemi 540 bölgede gerçekleşecektir.

Irak Seçim Komitesi Musul, Salahattin ve Anbar illerinde emniyetin olmayışı ve sürmekte olan çatışmalardan dolayı, bu illerden seçimlere katılmak isteyen adayların isim listesini teslim edebilmesi için süreyi uzatmıştır.

Her seçim sandığına 500 oy atılacaktır.

Birleşmiş milletler genel sekreteri sözcüsü Fred Eckhard bildirdiğine göre bu örgüt, bu seçimlerin yapılması için şimdiye kadar 6000 kişiye Irak dışında eğitim vermiştir.

Birleşmiş Milletler’in bildirdiğine göre 14 milyon ülke içinde ve 1,5 milyon Iraklı da ülke dışında oy kullanma hak ve yetkisine sahiptir.

İran İslam Cumhuriyeti, Avusturalya, Almanya, İsveç, İtalya, Ürdün, İngiltere, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Danimarka, Suriye, Fransa, Kanada ve Hollanda’da ikamet eden Iraklılar seçime katılarak oy kullanacaklardır.

Bu 15 ülkede ikamet eden Iraklıların oy kullanması için bu ülkelere gözlemciler gönderileceği bildirilmiştir.

On dokuzu birleşmiş milletler örgütüne, sekizi uluslar arası seçim yöntemleri belirleme kurumuna ve ikisi de Avrupa birliği komisyonuna mensup 29 uluslararası danışman, bu seçimlerin yapılmasında etkin rol oynayacaktır.

Irak yüksek seçim komitesi sözcüsü Ferid Ayar, Bağdat’ta yaptığı açıklamada, adayların isimlerini içeren 55 listenin seçim komitesine teslim edildiğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sözcüsü Fred Eckhard’ın bildirdiğine göre Birleşmiş Milletler’e mensup uzmanlar, en sağlıklı emniyet tedbirleri altında Irak seçimlerini gerçekleştirecekler. Yine aynı sözcü, yirmi beşi seçim uzmanı olan 59 Birleşmiş Milletler uzmanının Irak’ta bulunduğuna vurgu yapmıştır.

Birleşmiş milletler uzmanlarının güvenliği, Fijili emniyet birimleri tarafından sağlanmaktadır.

Oy kullanma bölgelerinin güvenliği ise Irak polisi, Cumhuriyet muhafızları ve ülkede bulunan yabancı güçler tarafından sağlanacaktır. Bugün Irak’ta 30 yabancı ülkenin askeri bulunmaktadır. Bu ülkeler ve asker sayıları şöyle örneklendirilebilir:

Amerika Birleşik Devletleri: 138.000

İngiltere: 8854

İtalya: 2857

Polonya: 2500

Ukrayna: 1589

Hollanda: 1368

Romanya: 747

Japonya: 550    

 Şiiler tarafından seçimlere aday gösterilen 228 kişilik liste, hem Ayetullah Seyyid Ali Sistanî tarafından ve hem de ülkenin % 65’ini oluşturan Şiilerin büyük çoğunluğu tarafından desteklenmektedir.

Ayetullah Sistanî’nin temsilcisi Hüseyin Şehristanî’nin bildirdiğine göre, 25 partinin ve onlarca bağımsız adayın 228 kişilik listesinde Sünni, Kürt ve Türkmen adaylar da bulunmakla birlikte çoğunluk Şiilerden oluşmaktadır.

Irak Yüksek Seçim Komitesi sözcüsü de, Şiilerin bildirmiş olduğu 228 kişilik listede 26 Ehl-i sünnet adayının ismi olduğunu doğrulamıştır.

23 Şii grubu birleşerek seçimlere gidecektir ve bu güç birliği, Saddam sonrası ilk siyasî koalisyon olarak bilinmektedir.

Irak seçim yasasının ikinci maddesi uyarınca, bütün siyasî parti ve gruplar ve de bağımsız adaylar başta olmak üzere bütün medenî kurumlar, dört hafta içinde gerekli parti belge ve dökümanlarını göndererek Irak Yüksek Seçim Komitesi tarafından yeterlilik ve onay almak zorundadırlar. Oy kullanacakların belgelerinin bildirim ve onayı altı hafta zaman almaktadır.

Irak seçim yasasının dördüncü maddesi uyarınca aday olarak seçime katılabilme koşulları ise şunlardır:

-Askerî kuruluşlarla ilişkide olmamak

-Silahlı kuvvetlerle ilişkide olmamak

-Terörist gruplarca desteklenmemek

-Fiilî yönetime tam uyum ve bağlılık

-Yürürlükte olan kanun ve kuralları kabul

-Yüksek Seçim komitesinin yasa ve kurallarını kabullenme

-Hiç bir şekilde dinî ve mezhebî sloganlar kullanmamak

-Parti ve hareketi temsil eden sembollerde dinî veya askerî resim ve simgeler kullanmamak

Irak seçim yasasının sekizinci maddesine göre seçimlere katılan parti ve şahıslardan bir milyon dinar alınır ve % 50 oy alınmadığı taktirde de bu meblağ devlet hazinesine aktarılır.

Amerika’nın Bağdat Elçiliği Askerî ataşesi şöyle bir açıklama yaptı: “Irak genel seçimlerinden sonra Irak devletinin istemesi durumunda, Amerika ve koalisyon güçleri ülkeyi terkedeceklerdir.”

Irak’taki Amerikan güçlerinin Merkez komutanı general John Abizaid de bu husuta şu açıklamayı yaptı: “İhtimalen Amerikan güçleri seçim sonrası, ülkede askerî operasyonlara daha az katılacak ve ağırlıklı olarak Irak ordusunun eğitimini üstlenecektir ve bu strateji de, Irak seçimlerinin sonucuna bağlıdır.”

Irak’ta en son iki yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış ve bu seçime tek aday olarak giren Irak diktatörü Saddam, kendi yöntemini kullanarak oyların % 100’ünü almıştı.

    

 IQRAA- Araştırma   29.12.2004   

               
Geri dön

 

ABD’İn Irak Seçİmlerİ SonrasI Endİşesİ 21.12.2004

 ABD, Irak seçimlerinden Şiaların zaferle ayrılmalarından büyük endişe duymaktadır.

Washington Post Gazetesi: “İran, ABD’nin Irak’daki güçünü ve hedeflerini tehlikeye sokarak büyük bir zafer kazanma konumuna gelmiştir.” başlığıyla yayınladığı “Irak Seçimi’nin Analizi” adlı yazıda şöyle devam ediyor: “Eğer iki yıl önce Amerikalı siyasi yorumculara, Irak’ı işgalden sonra meydana gelecek en büyük siyasi tehlikenin ne olacağı sorulmuş olsaydı kesinlikle, İran taraftarı muhafazakar alimlerin hakimiyetinde oluşacak bir rejimin Irak’a hakim olması olarak cevap verirlerdi

 

Irak ve 30 Ocak Seçİmlerİ 16.12.2004

Dünya kamuoyu Irak’daki 30 ocak seçimlerini beklerken ülkede sular durmuyor, hergüne yeni bir katliam haberi ile başlanıyor. Irak’ın durumunun bölge ülkeleri, ortadoğu ve İslam alemi için ne kadar önemli olduğu inkar edilemez bir gerçektir.

 

   
  Gündem    

           YAZI DİZİSİ

İSRAİLOĞULLARI TARİHİ III

 

 

 

 

İsrailoğullarına, Hz. Musa’dan(a.s) sonra birçok peygamber gelmişti, bu peygamberler İsrailoğullarını hidayete ulaştırmak onları refah ve huzura kavuşturmak için büyük zahmetler çekmişlerdi...

 

IRAK´DAKI ŞİA GRUPLARI

Tarih boyunca farklı mücadelelere sahne olmuş Irak toprakları günümüzde de çeşitli grupların kendi alanında mücadele verdiği bir ortam sergilemektedir. Bu kutsal toprakların her karışını yiğitlerin izleri ve şehitlerin kanlarının süslediği Irak yine tağutların zulmüne ve...

 

 

 

 

  Siyaset    
  Bilim    
  Yazı Dizisi    
  Kültür - Sanat    
  Soru - Cevap    

 

MUHARREM ÖZEL

 

   

 

SİYASET            

İslamda Devlet Sistemİ

İnsan toplumun temel ihtiyaçlarından biri, toplumu idare edecek, toplumun işlerini düzene koyacak, birey ve toplumun menfaatlerini koruyacak bir devlet ve hükumettir.Toplumun  ve fertlerin çıkarlarını korumak, bireylerin karşılıklı vazifelerini belirlemek...

 

KÜLTÜR            

HUNTİNGTON’NUN YENİ SENARYOSU

1993 yılında Medeniyetler Çatışması (The Clash of Civilizations) adlı tezinin Foreign Affairs´te yayınlanmasından sonra o güne kadar stratejilerini sessizce üreten Harvard Profesörü Samuel P. Huntington, 1996 yılında bu tezinin kitap haline getirilip aynı adla dünya dillerinde basılmasının ardından geleceği en iyi analiz edebilen bilim adamı olarak lanse edilmeye başlandı. 26.06.2004