İMAM HUMEYNİ (r.a) ÖZEL DOSYASI

 
   

 

İMAM’IN GORBAÇOV’A YAZMIŞ OLDUĞU MEKTUP 03.05.2005

 İmam Humeyni (r.a.) ondört asır önce Resul-u Ekrem’in (s.a.a.) değişik bölgelerin hükümdarlarna elçiler göndererek onları İslam’a davet sünnetini yerine getirmek amacıyla,  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birligi  (SSCB) Başkanı Mihail Gorbaçov’a 1989 yılında “İslama davet” niteliği taşıyan bir mektup yazar.

Yaşamının her alanında Peygamberlerin ve İmamların sünnetini uygulayan İmam Humeyni, bu davranışıyla insanlara bu sünnetlerin günümüzde de uyulanabilirliğini göstermiştir.

 Ayetullah Cevadi Amuli’nin  başkanlığını yaptığı bir heyetin Moskova’ya götürmüş olduğu mektupda İmam şöyle buyuruyor[1]:

 “ Sayın Gorbaçov,

hakikate yönelmek gerekir. Sizin ülkenizin temel sorunu mülkiyet, ekonomi ve özgürlük meselesi değildir. Sizin temel sorununuz, Allah’a gerçek inancınızın olmayışıdır. Bu sorun batıyıda aynı şekilde çıkmaza sokmuş ya da sokacaktır. Yine sizin asli sorununuz, sizin Allah’a, varlığın başlangıcına ve yaratılış ilkesine karşı uzun ve boş bir mücadeleye girmiş olmanızdır.     

 İmam’ın bu sözlerinin ne denli cesurca olduğunu anlayabilmek için o dönemin tarihçesini bilmek gerekir. Zira o dönemde ülkeler ya doğuya yani SSCB’ye yada batıya yani ABD’ye yaslanmak zorundaydı yoksa tek başlarına yaşama olanakları yoktu. Bu sözlerin dünyaya hüküm süren iki ülkeden biri olan SSCB başkanına yönelik olmasının yanısıra, ABD’nin İslam Cumhuriyeti’ne ambargo uyguladığı bir zamanda söylenmiş olması, İmam’ın “Ne Doğu ne Batı” sloganını uygulamadaki kararlılığını gösteriyor.

“ Sayın Gorbaçov,

şurası herkes için açıktır ki, bundan sonra komünizmi dünyanın siyasi tarihinin müzelerinde aramak gerekir. Çünkü marksizim, insanın gerçek ihtiyaclarından hiçbirine cevap verecek güçte değildir. Çünkü maddi ve materiyalist bir doktrindir. Maddiyat ile de insanlığı –batıda ve doğudaki tüm insanların en temel sorunu olan- maneviyat inançsızlığı buhranından kurtarmak mümkün değildir.”

....

“Sizden ciddi olarak istediğim şey şudur: Hayaletten ibaret marksizm duvarlarının yıkılışı esnasında batının ve özelliklede büyük şeytan Amerika’nın zindanına esir olmayın. Komünizm dünyasının kamburlaşmış yetmiş yıllık son çürük yuvasını tarihin ve ülkenizin çehresinden silmenin ve gerçek övüncünüzün bilincine varmanızı ümit ederim.”   

İmam Humyeni’nin (r.a.) bu sözlerinin devamındaki “Komünizmin kemiklerinin çatırtısının sesi evlatlarının kulaklarına ulaşmıştır” cümleside onun ne kadar ileri görüşlü olduğunu ortaya koymaktadır. Zira bu mektuptan belli bir süre sonra SSCB’deki komünist sistem çökmüş ve ülke dağılmıştır.

 İmam mektubun devamında  Kur’an-ı Kerim’den örnekler vererek İslam felsefesindeki bazı konulara değinerek Gorbaçov’a bazı İslam filozof ve alimlerinin eserlerini okumasını tavsiye ederek şöyle devam ediyor:

“Sayın Gorbaçov,

... sizden İslam üzerinde ciddi bir şekilde durmanızı, düşünüp araştırmanızı istiyorum. Bunu isterken de İslam’ın ve müslümanların size ihtiyaçları olduğu için değil, bilakis bütün milletlerin kurtuluşunu ve mutluluğunu sağlayabilecek yeterlilikte olan ve insanlığın en temel sorunlarını çözebilecek güce sahip olan İslam’ın evrensel ve yüce değerleri açısındandır.” 

...

Vesselamu ala meni’t tebea’l Huda[2]

 İmam Humeyni, “O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve O’ndan başka hiçkimseden korkmazlar”[3] ayeti ile “Dosdoğru alimler ilahi peygamberlerin varisleridir. Onların mirası ise, Allah’tan başka hiç kimseden korkmadan dinin gereklerini yaymaktır.” hadisine, çağmızın en güzel örneğidir.

ebumehdi@iqraa.de

 


[1] Bu yazıda, mektubun sadece bazı bölümleri ele alınmıştır.

[2] Selam olsun hidayete tabi olanlara.

[3] Saff suresi / 9. ayet

_______________________________________________________________________________________

İmam Humeynİ`nİn Ardindan   İmam Humeynİ´nİn Sözlerİ   İmam Humeynİ´nİn Gorbaçov´a TeblİĞİ
   

 “İmam Humeyni’nin en büyük başarısı, İslam’ın kendi orjinal devrimci istekleri ve amaçlarını yeniden güzelleştirmesiydi. İmam, Şii ve Sünni okulların siyasi düşüncelerinin birleşmesine birbirlerine yaklaşmasına sebep oldu.” Cezayir İslam Enstitüsü sorumlusu Kelım Sıddıki’ye ait olan bu sözler İmam’ın vahdet çağrılarının aydın kesimde ne denli etkili olduğunu göstermektedir.          [DEVAM]                          

“İslam milleti insani vazifenin gereği, kardeşliğin akli ve İslami vazifenin gereği olarak, bu emperyalizim uşağının köklerini yok etmek konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamakla yükümlüdür. İsrail aleyhine savaşan kardeşlerine maddi ve manevi yardım; ilaç ve gıda gödererek yardım etmelidir.”

                                    [DEVAM]     

“ Sayın Gorbaçov,hakikate yönelmek gerekir. Sizin ülkenizin temel sorunu mülkiyet, ekonomi ve özgürlük meselesi değildir. Sizin temel sorununuz, Allah’a gerçek inancınızın olmayışıdır. Bu sorun batıyıda aynı şekilde çıkmaza sokmuş ya da sokacaktır. Yine sizin asli sorununuz, sizin Allah’a, varlığın başlangıcına ve yaratılış ilkesine karşı uzun ve boş bir mücadeleye girmiş olmanızdır.  

[DEVAM]

       
       
     
     
     
     
     
     
 
       
 

 

 

 

  IQRAA Anasayfa                            Imam Özel

 

 

© Copyright 2005 Iqraa.de

 

info@iqraa.de